Pistolskytte

Om Pistolskytte

Pistolskytte är en gammal sport som har funnits i offentligt tävlingsformat ända sedan 1896 vid olympiska spelen i Aten. Det är en av världens största idrotter beräknat på antalet utövare och är definitivt en helt internationell sport då den utövas nästan över hela världen.

Sporten är en färdighetsutövning där man med vapen tävlar i träffsäkerhet under tidspress. Det finns olika typer av skjutvapen och organiseras under namnet ”Sportskytte” där flera kategorier finns. Pistol, som är den mest populära sporten, gevärskytte, viltmål och lerduveskytte.

Pistolskytte och generellt sportskytte regleras under Internation Shooting Sport Federation (ISSF) och har idag ca 50 miljoner registrerade utövare i ca 150 olika länder. Detta gör Sportskytte till världens största individuellt utövade sport och jämfört med samtliga sporter är den fjärde störst bakom Fotboll, Basket och Volleyboll.

I Sverige har vi haft organiserade skytteföreningar sedan 1860 då Svenska Skytterörelsen grundades och är idag den största organisationen ca 100.000 medlemmar. I Sverige är den, till antal utöver, idag den 7e största sporten med hela 180.000 registrerade medlemmar.

Pistolskytte i Sverige

Sverige har idag 8 stycken olika skytterförbund med olika ändamål. Svenska skyttesportförbundet och Svenska Pistolskytteförbundet är de som ansvarar för tävlingsskytte i sin renaste form. Du har även Svenska jägarförbundet, Svenska mångkampsförbundet, Svenska skidskytteförbundet, Jägarnas Riksförbund och Svenska Westernskytteförbundet.

I Svenska Skyttesportförbundet bedrivs pistol, gevär, vilt och lerduveskytte i både rekreation och tävlingsformat. Svenska Pistolskytteförbundet är de förbund som sysslar med just Pistolskytte och håller sig till de nationella skyttegrenarna; Precisionsskytte, Fältskytte, Magnumfältskytte och IPSC Sverige samt PPC1500. Fältskytte är den absolut största grenen till antalet utövare.

I Sverige har förbunden delat upp sig i olika distrikt och kretsar som i de flesta fall begränsar sig vid länsgränserna. Inom dessa finns det olika skytteklubbar på lokal nivå.

De olika Sportskyttegrenarna

IPSC-Skytte/Dynamiskt Sportskytte

International Practical Shooting Confederation (IPSC) Bedrivs i 3 huvudgrenar som är fördelade på Pistol, Gevär och Hagelgevär. Vapentypen är det som sedan avgör vilken division du tävlar i. IPSC kallas även ”Dynamiskt skytte” och innebär helt enkelt att tävlingarna kan vara på slumpmässiga villkor. Det kan vara rörliga, sneda och skymda mål, de kan vara placerade på korta eller onaturligt långa avstånd. Detta gör att det kallas ”Dynamiskt” och är en väldigt populär skytteform då det sällan blir enformigt.

De första dynamiska sportskyttetävlingarna ägde rum på 1950talet i USA och blev snabbt en av de mest populära skytteidrotterna i världen. 1977 bildades det svenska IPSC förbundet ”Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet”.

Korthållsskytte

Korthållsskytte är ett gevärskytte som utövas med 22 kalibrig Long Rifle på 50 meters avstånd. Måltavlan är stillestående och man skuter väldigt få skott under kort tid. En version av detta som enkelt kallas för ”gevär 50 meter” följer det internationella Skytteförbundets regler och har istället längre skjuttider och fler skott. Det kan även förekomma regelskillnader mellan Svenska och Internationella förbunden när det kommer till krav på t.ex. vapen och utstyrsel.

Fältskytte.

När man skjuter fält har man ett grundläggande krav vilket är att alla vapen måste vara av typen ”Mauser” t.ex. Mauser 98, Carl Gustav 96, 80, 63 och FN eller dylika. Idag skjuter man nästintill exklusivt med vapnet Sauer som är ett av få vapen som är godkänt idag. Fältskytte på bana är alltid 300 meter och Fältskytte fält kan variera från 250 upp till 700 meter, med ett överraskande moment att inte få veta exakt vilken distans målet är på. På senare år har även fältskytte med kikarsikte blivit vanligt, dock på mycket längre avstånd.

Viltskytte/Running Target

Viltskytte på viltmål har rörliga målbilder (running targets) med olika långa tider från de visas och till att de döljs igen. Målet rör sig i sidledes har tidsbegränsningar på 2,5 sekunder (snabba) och 5 sekunder (långsamma). Tävlingar består oftast av regelbundna lopp, bara långsamma eller snabba lopp, eller blandade där man skjuter olika lopp varje gång, utan förvarning om hastighet.